FIGYELEM! Az alábbi tájékoztatás nem teljes körű, csak a konzuli tisztviselőknél kezdeményezhető ügyekre vonatkozó alapvető információkat tartalmazza!

 

 

Kedvezményes (egyszerűsített) honosítás

Az állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 2013. márciusi módosításával kérelmére kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár:

 

 1. akinek felmenője magyar állampolgár volt, vagy magyar származását valószínűsíti, és
  • magyar nyelvtudását igazolja;
  • büntetlen előéletű;
  • honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti.

 

 1. aki legalább tíz éve házasságban él magyar állampolgárral, vagy legalább öt éve házasságban él magyar állampolgárral és közös gyermekük született; és
 • magyar nyelvtudását igazolja;
 • büntetlen előéletű;
 • honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti.

 

Benyújtandó dokumentumok:

 • megfelelően kitöltött kérelemnyomtatvány (személyesen benyújtandó, konzul előtt aláírandó);
 • a kérelmező eredeti születési anyakönyvi kivonata (Apostille-tanúsítvánnyal és magyar nyelvű fordítással ellátva);
 • érvényes, a kérelmező személyazonosságot igazoló dokumentum (személyi igazolvány, útlevél stb.);
 • a kérelmező családi állapotát igazoló dokumentum (házassági anyakönyvi kivonat, bontóperben hozott bírósági határozat stb.)
 • esettől függően: a felmenő vagy a házastárs magyar állampolgárságát igazoló dokumentum (születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, útlevél, katonakönyv stb.).

 

Az idegen nyelvű okiratokat magyar nyelvű (hiteles vagy a konzul által hitelesítendő) fordítással kell ellátni.

A perui hatóságok által kiállított okiratokat ún. Apostille-tanúsítvánnyal kell ellátni: 

További részleteket a allampolgarsag.gov.hu weboldalon talál.

Konkrét ügyben kérjük, keresse nagykövetségünk konzuli részlegét a consulate.lim[at]mfa.gov.hu e-mail címen.